Akciový leták
Filtry
Hmotnosť (g)
4 0
25 0
60 97
Koncentrácia (%)
1,9 0
4 0
Názov variantu
0/1 Creative Mix popolavá 0
0/2 Creative Mix perleťová 0
0/28 Creative Mix perleťovo matná 0
0/3 Creative Mix zlatá 0
0/4 Creative Mix medená 0
0/5 Creative Mix červená 0
0/6 Creative Mix fialová 0
0/65 Creative Mix mahagónová 0
0/8 Creative Mix matná 0
10/0 najsvetlejšia prírodná blond 0
10/00 najsvetlejšia prírodná studená blond 0
10/03 najsvetlejšia prírodná teplá blond 0
10/07 najsvetlejšia prírodná hnedá blond 0
10/1 najsvetlejšia popolavá blond 0
10/2 najsvetlejšia perleťová blond 0
10/21 najsvetlejšia perleťovo popolavá blond 0
10/32 najsvetlejšia Champagne blond 0
10/36 najsvetlejšia piesková blond 0
10/4 najsvetlejšia medená blond 0
10/45 najsvetlejšia medená blond 0
10/5 najsvetlejšia červená blond 0
10/6 najsvetlejšia fialová blond 0
10/65 najsvetlejšia mahagónová blond 0
10/7 najsvetlejšia hnedá blond 0
10/71 najsvetlejšia hnedo popolavá blond 0
10/74 najsvetlejšia hnedo zlatá blond 0
10/75 najsvetlejšia hnedo červená blond 0
10A najsvetlejšia popolavá blond 0
10AV najsvetlejšia popolavo fialová blond 0
10G najsvetlejšia zlatá blond 0
10M najsvetlejšia mokka blond 0
10MM najsvetlejšia mokka mokka blond 0
10N najsvetlejšia prírodná blond 0
10NW najsvetlejšia prírodná teplá blond 0
10P najsvetlejšia perleťová blond 0
10PA kyslá najsvetlejšia perleťovo popolavá blond 0
10PG kyslá najsvetlejšia perleťovo zlatá blond 0
10PR kyslá najsvetlejšia perleťovo červená blond 0
10PV kyslá najsvetlejšia perleťovo fialová blond 0
10SP najsvetlejšia strieborne perleťová blond 0
10V najsvetlejšia fialová blond 0
11/0 Highlift prírodná 0
11/03 Highlift prírodná teplá 0
11/1 Highlift popolavá 0
11/2 Highlift perleťová 0
11/32 Highlift Champagne 0
11/36 Highlift piesková 0
11/6 Highlift fialová 0
11/65 Highlift mahagónová 0
11/7 Highlift hnedá 0
11/71 Highlift hnedo popolavá 0
11/75 Highlift hnedo červená 0
11/8 Highlift matná 0
11A High Lift popolavá 0
11N High Lift prírodná 0
11P najsvetlejšia plus perleťová 0
11V najsvetlejšia plus fialová 0
1A popolavá modročierna 0
2/0 prírodná čierna 0
2/2 perleťová čierna 0
2/5 červená čierna 0
2J kyslá matná čierna 0
2N prírodná čierna 0
3/0 tmavá prírodná hnedá 0
3/00 tmavá prírodná studená hnedá 0
3/6 tmavá fialová hnedá 0
3/65 tmavá mahagónová hnedá 0
3/7 tmavá hnedá 0
3/75 tmavá hnedo červená hnedá 0
3N tmavá prírodná hnedá 0
3WN tmavá teplá prírodná hnedá 0
4/0 stredná prírodná hnedá 0
4/00 stredná prírodná studená hnedá 0
4/6 stredná fialová hnedá 0
4/65 stredná mahagónová hnedá 0
4/7 stredná hnedá 0
4/71 stredná hnedo popolavá hnedá 0
4/75 stredná hnedo červená hnedá 0
4/77 stredná intenzívna hnedá 0
4A popolavá hnedá 0
4AA intenzívna popolavá hnedá 0
4BC hnedo medená hnedá 0
4M mokka hnedá 0
4MA mokka popolavá hnedá 0
4MV mokka fialová hnedá 0
4N prírodná hnedá 0
4NW prírodná teplá hnedá 0
4RV+ červeno fialová hnedá 0
4VA fialovo popolavá hnedá 0
5/0 svetlá prírodná hnedá 0
5/00 svetlá prírodná studená hnedá 0
5/07 svetlá prírodná hnedá 0
5/1 svetlá popolavá hnedá 0
5/21 svetlá perleťovo popolavá hnedá 0
5/5 svetlá červená hnedá 0
5/56 svetlá červeno fialová hnedá 0
5/67 svetlá fialovo hnedá 0
5/7 svetlá hnedá 0
5/71 svetlá hnedo popolavá hnedá 0
5/75 svetlá hnedo červená hnedá 0
5/76 svetlá hnedo fialová hnedá 0
5/77 svetlá čokoládová hnedá 0
504N s extra krytím 0
505G s extra krytím 0
505M s extra krytím 0
505N s extra krytím 0
505NA s extra krytím 0
506BC s extra krytím 0
506M s extra krytím 0
506N s extra krytím 0
506NA s extra krytím 0
506NV s extra krytím 0
506NW s extra krytím 0
506RB s extra krytím 0
507AV s extra krytím 0
507G s extra krytím 0
507N s extra krytím 0
507NW s extra krytím 0
508BC s extra krytím 0
508M s extra krytím 0
508N s extra krytím 0
508NA s extra krytím 0
508NW s extra krytím 0
509AV s extra krytím 0
509G s extra krytím 0
509N s extra krytím 0
509NA s extra krytím 0
510G s extra krytím 0
510N s extra krytím 0
510NA s extra krytím 0
5A kyslá svetlá popolavá hnedá 0
5A svetlá popolavá hnedá 0
5AA svetlá intenzívna popolavá hnedá 0
5C svetlá medená hnedá 0
5M kyslá svetlá mokka hnedá 0
5M svetlá mokka hnedá 0
5MG svetlá mokka zlatá hnedá 0
5MM svetlá mokka mokka hnedá 0
5MV svetlá mokka fialová hnedá 0
5N kyslá svetlá prírodná hnedá 0
5N svetlá prírodná hnedá 0
5RR+ svetlá intenzívna červená hnedá 0
5RV+ svetlá červeno fialová hnedá 0
5VA svetlá fialovo popolavá hnedá 0
5VV svetlá intenzívna fialová hnedá 0
5W svetlá teplá hnedá 0
5WN svetlá teplá prírodná hnedá 0
6/0 tmavá prírodná blond 0
6/00 tmavá prírodná studená blond 0
6/04 tmavá prírodná zlatá blond 0
6/1 tmavá popolavá blond 0
6/3 tmavá zlatá blond 0
6/4 tmavá medená blond 0
6/45 tmavá medená blond 0
6/5 tmavá červená blond 0
6/54 tmavá červeno medená blond 0
6/6 tmavá fialová blond 0
6/65 tmavá mahagónová blond 0
6/67 tmavá fialovo hnedá blond 0
6/7 tmavá hnedá blond 0
6/71 tmavá hnedo popolavá blond 0
6/73 tmavá hnedo zlatá blond 0
6/75 tmavá hnedo červená blond 0
6/76 tmavá hnedo fialová blond 0
6/77 tmavá intenzívna hnedá blond 0
6/77 tmavá čokoládová blond 0
6/8 tmavá matná blond 0
6A tmavá popolavá blond 0
6AA tmavá intenzívna popolavá blond 0
6AM tmavá popolavá mokka blond 0
6BC tmavá hnedo medená blond 0
6BR tmavá hnedo červená blond 0
6C tmavá medená blond 0
6G tmavá zlatá blond 0
6M tmavá mokka blond 0
6MA tmavá mokka popolavá blond 0
6MC tmavá mokka medená blond 0
6MM tmavá mokka mokka blond 0
6MR tmavá mokka červená blond 0
6MV tmavá mokka fialová blond 0
6N tmavá prírodná blond 0
6NA tmavá prírodná popolavá blond 0
6NGA kyslá tmavá prírodná zlato popolavá blond 0
6NV tmavá prírodná fialová blond 0
6NW tmavá prírodná teplá blond 0
6P tmavá perleťová blond 0
6RC+ tmavá červeno medená blond 0
6RV+ tmavá červeno fialová blond 0
6SP tmavá strieborne perleťová blond 0
6VA tmavá fialovo popolavá blond 0
6VM tmavá fialová mokka blond 0
6VR tmavá fialovo červená blond 0
6WN tmavá teplá prírodná blond 0
7/0 stredná prírodná blond 0
7/00 stredná prírodná studená blond 0
7/07 stredná prírodná hnedá blond 0
7/1 stredná popolavá blond 0
7/2 stredná perleťová blond 0
7/3 stredná zlatá blond 0
7/34 stredná zlato medená blond 0
7/36 stredná piesková blond 0
7/4 stredná medená blond 0
7/46 stredná piesková blond 0
7/5 stredná červená blond 0
7/54 stredná červeno medená blond 0
7/6 stredná fialová blond 0
7/7 stredná hnedá blond 0
7/71 stredná hnedo popolavá blond 0
7/73 stredná hnedo zlatá blond 0
7/74 stredná hnedo zlatá blond 0
7/75 stredná hnedo červená blond 0
7/76 stredná hnedo fialová blond 0
7/77 stredná čokoládová blond 0
7/8 stredná matná blond 0
7A popolavá blond 0
7AA intenzívna popolavá blond 0
7AM popolavá mokka blond 0
7AV popolavo fialová blond 0
7BC hnedo medená blond 0
7CC+ intenzívna medená blond 0
7G zlatá blond 0
7M mokka blond 0
7MC mokka medená blond 0
7MG mokka zlatá blond 0
7MM mokka mokka blond 0
7MR mokka červená blond 0
7MV mokka fialová blond 0
7N prírodná blond 0
7NA prírodná popolavá blond 0
7NGA kyslá prírodná zlato popolavá blond 0
7NV prírodná fialová blond 0
7RR+ intenzívna červená blond 0
7VA fialovo popolavá blond 0
7VM fialová mokka blond 0
7W teplá blond 0
8/0 svetlá prírodná blond 0
8/00 svetlá prírodná studená blond 0
8/04 svetlá prírodná zlatá blond 0
8/1 svetlá popolavá blond 0
8/2 svetlá perleťová blond 0
8/21 svetlá perleťovo popolavá blond 0
8/3 svetlá zlatá blond 0
8/32 svetlá Champagne blond 0
8/34 svetlá zlato medená blond 0
8/4 svetlá medená blond 0
8/4 svetlá zlatá blond 0
8/43 svetlá medeno zlatá blond 0
8/46 svetlá piesková blond 0
8/5 svetlá červená blond 0
8/56 svetlá bordová blond 0
8/65 svetlá mahagónová blond 0
8/7 svetlá hnedá blond 0
8/71 svetlá hnedo popolavá blond 0
8/73 svetlá hnedo zlatá blond 0
8/75 svetlá hnedo červená blond 0
8/77 svetlá intenzívna hnedá blond 0
8/77 svetlá čokoládová blond 0
8/8 svetlá matná blond 0
8A kyslá svetlá popolavá blond 0
8A svetlá popolavá blond 0
8AA kyslá svetlá intenzívna popolavá blond 0
8AG kyslá svetlá popolavo zlatá blond 0
8AV svetlá popolavo fialová blond 0
8BC svetlá hnedo medená blond 0
8C svetlá medená blond 0
8CC svetlá intenzívna medená blond 0
8CG svetlá medeno zlatá blond 0
8G svetlá zlatá blond 0
8M svetlá mokka blond 0
8MA svetlá mokka popolavá blond 0
8MM svetlá mokka mokka blond 0
8N svetlá prírodná blond 0
8NA svetlá prírodná popolavá blond 0
8NW svetlá prírodná teplá blond 0
8P svetlá perleťová blond 0
8RC svetlá červeno medená blond 0
8RC+ svetlá červeno medená blond 0
8SP svetlá strieborne perleťová blond 0
8V kyslá svetlá fialová blond 0
8V svetlá fialová blond 0
8VM svetlá fialová mokka blond 0
8WN svetlá teplá prírodná blond 0
9/0 veľmi svetlá prírodná blond 0
9/00 veľmi svetlá prírodná studená blond 0
9/03 veľmi svetlá prírodná teplá blond 0
9/1 veľmi svetlá popolavá blond 0
9/2 veľmi svetlá perleťová blond 0
9/3 veľmi svetlá zlatá blond 0
9/32 veľmi svetlá Champagne blond 0
9/36 veľmi svetlá piesková blond 0
9/4 veľmi svetlá medená blond 0
9/4 veľmi svetlá zlatá blond 0
9/42 veľmi svetlá Champagne blond 0
9/45 veľmi svetlá medená blond 0
9/5 veľmi svetlá červená blond 0
9/54 veľmi svetlá červeno medená blond 0
9/56 veľmi svetlá bordová blond 0
9/6 veľmi svetlá fialová blond 0
9/65 veľmi svetlá mahagónová blond 0
9/74 veľmi svetlá hnedo zlatá blond 0
9/75 veľmi svetlá hnedo červená blond 0
9/77 veľmi svetlá čokoládová blond 0
9A veľmi svetlá popolavá blond 0
9G veľmi svetlá zlatá blond 0
9GV veľmi svetlá zlato fialová blond 0
9M veľmi svetlá mokka blond 0
9MM veľmi svetlá mokka mokka blond 0
9N veľmi svetlá prírodná blond 0
9NA veľmi svetlá prírodná popolavá blond 0
9NGA kyslá veľmi svetlá prírodná zlato popolavá 0
9W veľmi svetlá teplá blond 0
Anti-Brass rýchly toner proti mosadzným odtieňom 0
Anti-Red rýchly toner proti červeným odtieňom 0
Anti-Yellow rýchly toner proti žltým odtieňom 0
Fialová 0
Magenta 0
Modrá 0
Oranžová 0
Ružová 0
SPA čistý popolavý odlesk 0
SPM čistý mokka odlesk 0
SPN čistý prírodný odlesk 0
SPP čistý perleťový odlesk 0
SPV čistý fialový odlesk 0
SR-C SoRED medená 0
SR-R SoRED červená 0
SR-RV SoRED červeno fialová 0
Strieborná 0
Tyrkysová 0
UL-A+ Ultra Blonde popolavá 0
UL-AA Ultra Blonde intenzívna popolavá 0
UL-M Ultra Blonde mokka 0
UL-N+ Ultra Blonde prírodná 0
UL-NV+ Ultra Blonde prírodná fialová 0
UL-P Ultra Blonde perleťová 0
UL-V+ Ultra Blonde fialová 0
UL-VV Ultra Blonde intenzívna fialová 0
Šedá 0
Objem (ml)
50 221
60 0
85 0
90 0
100 0
118 0
120 0
200 0
300 0
1000 0
Obsah amoniaku
S nízkym obsahom amoniaku 0
Trvácnosť farby
Výrobca
Inebrya 0
Matrix 0
Schwarzkopf Professional 0
Sibel 0
Subrina Professional 0
Wella Professionals 0
Loreal Blond Studio


Cena od - do
Štítky
Akce
Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 10 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 10 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 6.32 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 6.32 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 4 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 4 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA Carmilane barva na vlasy 6.66 60g

L'Oréal Professionnel INOA Carmilane barva na vlasy 6.66 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 3 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 3 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 4.0 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 4.0 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 5.8 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 5.8 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 7.23 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 7.23 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 8.1 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 8.1 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 10.12 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 10.12 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy Clear 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy Clear 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem

Akce -27%
L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 9.1 60g

L'Oréal Professionnel INOA barva na vlasy 9.1 60g

+ ZDARMA L'Oréal Professionnel Blond Studio Bonder Inside zesvětlující púder 500g

240 Kč 327 Kč

Skladem


1 – 12 / 333
Ověřeno našimi zákazníky

Prohlédnout hodnocení na Heureka.cz

rychlé odeslání, dobrá komunikace ze strany obchodu

Overený zákazník,

Obchod, jak má být.

Overený zákazník,

Super cena Došlo zasilkovnou druhy den

Overený zákazník,