Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

 

[Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy]

 

podle zákona č. 102/2014 CFU

 

 

 

 

 

Prodávající:

 

Ivo Langer - LOMAX

 

Nobelovo nám. 7-8

 

851 04 Bratislava

 

Tel: 02-62523331, 0903768771

 

e-mail: info@friseurshop.cz

 

 

 

kupující:

 

Název firmy *:

 

Jméno, příjmení:

 

ulice:

 

PSČ a Město:

 

IČO *:

 

DIČ *:

 

 

 

Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží / od

 

smlouvy o poskytnutí této služby *:

 

 

 

 

 

 

 

Datum objednání / datum obdržení *:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nehodící se škrtnete